Informace uvedené na našich webových stránkách slouží pouze ke všeobecným informačním účelům. Informace jsou poskytovány společností XANDOR Automotive, a přestože se snažíme udržovat informace aktualizované a správné, nemůžeme poskytovat záruky jakéhokoli druhu, výslovně uvedené nebo implikované, s ohledem na úplnost, správnost, spolehlivost, vhodnost či dostupnost, co se týká webových stránek nebo informací, produktů, služeb či souvisejícího grafického obsahu uvedeného na webových stránkách pro jakékoliv účely. Jakákoli důvěra, kterou vložíte do těchto informací, je tedy výhradně na vaše vlastní riziko.

V žádném případě nebudeme odpovědní za jakékoli ztráty nebo škody, a to včetně a bez omezení nepřímých či následných ztrát a škod, nebo za jakékoli ztráty či škody jakkoli vyplývající ze ztráty dat nebo zisků, které vyplynou z použití těchto webových stránek nebo ke kterým dojde v souvislosti s použitím těchto webových stránek.

Prostřednictvím těchto webových stránek můžete navštívit odkazy na jiné webové stránky, které nejsou kontrolovány společností XANDOR Automotive. Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností jiných webových stránek. Zahrnutí jakýchkoli odkazů nutně neimplikuje doporučení ani nepodporuje stanoviska na těchto odkazech vyjádřená.

Děláme vše pro to, abychom webové stránky udrželi v chodu a aby hladce fungovaly. Společnost XANDOR Automotive nicméně nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud webové stránky budou dočasně nedostupné kvůli technickým problémům mimo naši kontrolu.