XANDOR Automotive („my“, „nás“ nebo „naše“) může používat cookies, webové signály, sledovací pixely a další technologie sledování, když navštívíte naše webové stránky xandor.com, a to včetně jakýchkoli dalších forem médií, mediálních kanálů, mobilních webových stránek nebo mobilních aplikací souvisejících nebo spojených s výše uvedenými stránkami (souhrnně „webové stránky“), což nám pomáhá optimalizovat webové stránky a vylepšovat vaši zkušenost.

Vyhrazujeme si právo provádět změny těchto zásad použití cookies kdykoli a z jakéhokoli důvodu. Uvědomíme vás o jakýchkoli změnách prostřednictvím aktualizace data „Last Updated“ (nejnovější aktualizace) těchto zásad. Jakékoli změny nebo úpravy budou okamžitě platné ve chvíli uveřejnění aktualizovaných zásad používání souborů cookies na webových stránkách a máte právo odmítnout přijímat toto specifické oznámení o provedených změnách.

Doporučujeme vám pravidelně tyto zásady kontrolovat, abyste byli informováni o aktualizacích. Bude předpokládáno, že jste byli uvědoměni o změnách v revidovaných zásadách používání souborů cookies, že jim podléháte a že jste je akceptovali tím, že dále webové stránky používáte po datu zveřejnění revidovaných zásad.

Cookies jsou textové soubory umístěné na vašem zařízení pro shromažďování standardních internetových protokolových informací a údajů o návštěvnickém chování. Tyto informace se používají pro sledování používání webových stránek návštěvníky a pro sestavení statistických zpráv o aktivitě na webových stránkách. Více informací www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org.

Můžete nastavit svůj prohlížeč, aby cookies neakceptoval, a výše uvedené webové stránky vám prozradí, jak cookies z vašeho prohlížeče odstranit. V určitých případech nicméně některé funkce webových stránek nemusí v důsledku toho fungovat.

Použití cookies

Cookie představuje řetězec informací, které vám přiřazují jedinečný identifikátor, jejž ukládáme na vašem počítači. Váš prohlížeč poté poskytuje tento jedinečný identifikátor k použití pokaždé, když vyšlete k webovým stránkám dotaz. Cookies na webových stránkách používáme mj. k tomu, abychom měli stále přehled o službách, které jste použili, zaznamenávali registrační informace, vaše uživatelské preference, udržovali vás přihlášené, usnadňovali nákupní postupy a sledovali stránky, které navštívíte. Cookies nám pomáhají rozumět tomu, jak jsou webové stránky používány, a zlepšovat váš uživatelský zážitek.

Typy cookies

Když navštívíte webové stránky, mohou být použity následující typy cookies:

Reklamní cookies

Jsou umístěny na vašem počítači zadavateli reklamy a reklamními servery pro zobrazení reklam, které by vás s největší pravděpodobností mohly zajímat. Tyto cookies umožňují zadavatelům reklamy a reklamním serverům shromažďovat informace o vašich návštěvách těchto a jiných webových stránek, střídat reklamy vyslané k určitému počítači a sledovat, jak často byly zobrazeny a kým. Tyto cookies jsou provázány s počítačem a neshromažďují o vás žádné osobní informace.

Analytické cookies

Monitorují, jak se uživatelé na webové stránky dostali, jak s nimi interagují a pohybují se po nich. Tyto cookies nám oznamují, jaké funkce na webových stránkách fungují nejlépe a jaké by bylo možné vylepšit.

Naše cookies

Naše cookies představují „cookies první strany“ a mohou být trvalé, nebo dočasné. Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by webové stránky nepracovaly správně nebo by nebyly schopné poskytovat určité funkce a služby. Některé z nich mohou být manuálně deaktivovány ve vašem prohlížeči, mohou ovšem ovlivnit funkčnost webových stránek.

Personalizační cookies

Používají se k rozpoznávání opakovaných návštěvníků webových stránek. Používáme tyto cookies k zaznamenávání historie prohlížení, stránek, které jste navštívili, a vašich nastavení a preferencí při každé návštěvě webových stránek.

Bezpečnostní cookies

Pomáhají identifikovat bezpečnostní rizika a zabraňují jim. Tyto cookies používáme pro ověření uživatelů a ochranu uživatelských dat před neautorizovanými stranami.

Cookies správy webových stránek

Používají se k uchování vaší identity nebo relace na webových stránkách, abyste nebyli neočekávaně odhlášeni, a jakékoli informace, které vložíte, se udržují i při přechodu mezi stránkami.

Cookies třetích stran

Tyto cookies mohou být uloženy na vašem počítači, když navštívíte webové stránky prostřednictvím společností provozujících určité služby, které nabízíme. Tyto cookies umožňují třetím stranám shromažďovat a sledovat o vás určité informace.

Kontrola cookies

Většina prohlížečů je standardně nastavená, aby přijímala cookies. Můžete nicméně cookies odstranit nebo odmítnout v nastavení vašeho prohlížeče. Berte prosím na vědomí, že takové jednání může ovlivnit dostupnost a funkčnost webových stránek.

Pro více informací o tom, jak odmítnout a celkově spravovat cookies, zkontrolujte váš prohlížeč nebo nastavení vašeho zařízení, popř. navštivte následující odkazy:

Můžete se navíc rozhodnout nepoužívat některé cookies třetích stran prostřednictvím vašeho nástroje on-line voleb

Ostatní technologie sledování

Kromě cookies na webových stránkách můžeme používat webové signály, měřicí pixely a další technologie sledování, které nám pomáhají přizpůsobit stránky zákazníkům a zlepšit jejich zážitek. „Webový signál“ nebo „měřicí pixel“ jsou nepatrné objekty či obrázky vložené do webové stránky nebo e-mailu.

Používají se ke sledování počtu uživatelů, kteří navštívili určité stránky a zobrazili si e-maily, a také k získání dalších statistických dat. Shromažďují pouze omezené datové sady, jako je číslo cookies, datum a čas zobrazení stránky nebo e-mailu a popis stránky či e-mailu, ve kterém se nachází. Webové signály a měřicí pixely není možné odmítnout. Můžete ovšem omezit jejich užití prostřednictvím kontroly cookies, které s nimi interagují.

Zásady ochrany osobních údajů

Více informací o tom, jak používáme informace shromážděné pomocí cookies a dalších technologií sledování, je k dispozici v našich zásadách ochrany osobních údajů, které jsou uvedeny na webových stránkách. Zásady používání souborů cookies jsou jejich součástí a jsou do nich včleněny. Používáním webových stránek souhlasíte se zásadami používání souborů cookies a s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Kontakt

Jestliže máte nějaké otázky týkající se těchto zásad, kontaktujte nás prosím prostřednictvím:

e-mailu: [email protected]
nebo
nám napište na:
XANDOR Automotive GmbH, Dr.-Reckeweg-Straße 1, 76532 Baden-Baden, Německo