Vytvoření nového jména v automobilovém průmyslu nám přineslo vzrušující příležitost. Jsme všichni odhodláni vytvořit jedinečnou a opravdu skvělou společnost.

Nás všechny v XANDOR Automotive žene vpřed snaha vytvořit podnik vystupující z řady. Takový, který bude známý svou vysokou kvalitou a vynikající úrovní zákaznického servisu. To samo o sobě nestačí, my k tomu však nabízíme navíc také pružná, rychlá a dynamicky vytvářená inovativní řešení pro naše zákazníky a koncové uživatele. To vše se uskuteční, jen když naše pracovní prostředí bude plné života a podnětné a kolegové se budou plně ztotožňovat s našimi hodnotami. To je XANDOR Automotive, jaký budujeme.

Naše vize

Naše vize definuje cíle společnosti XANDOR a ty se zásadně zaměřují nejen na finanční výsledky, ale také na poskytnutí výborné zákaznické zkušenosti i skvělého pracovního prostředí a na dobré sousedské vztahy v místních společenstvích.

Naše strategie

Máme pevnou strategii, abychom mohli tuto naši vzrušující vizi naplnit.

Naše hodnoty

Ve společnosti XANDOR věříme, že finanční úspěch se nerovná skvělému podniku. Tvoříme podnik, kde způsob, jak vzájemně komunikujeme a spolupracujeme se zákazníky, dodavateli, kolegy a komunitou, je pro nás zásadně důležitý. Jak se chováme, vychází z našich hodnot. Budujeme podnik, kde je základem důvěra.

Produktům a službám XANDOR můžete vždy důvěřovat. Spolupracovníkům XANDOR můžete vždy důvěřovat. Naši zákazníci, dodavatelé a místní společenství, ti všichni mohou společnosti XANDOR Automotive vždy důvěřovat.

Our six values are:

TRUST

AGILITY

ENTREPRENEURIAL SPIRIT

ACCOUNTABILITY

OPENNESS

RESPECT

Německo

XANDOR Automotive GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 1
76532 Baden-Baden
Germany

Velká Británie

XANDOR Automotive Ltd
5 Jephson Court
Tancred Cl
Leamington Spa
CV31 3RZ
United Kingdom

+44 1926 888 550

Česká Republika

XANDOR Automotive CZ s.r.o.
Karlovarska 5578
430 01 Chomutov
Czech Republic

+420 474 313 113 XANDOR Group Information

Čína

XANDOR Senstar Automotive
Fluid Connector (Shanghai) Co Ltd
West Part of Plant FM 12-4zNo
388 Aidu Road
Pilot Free Trade Zone
Shanghai
People’s Republic of China (PRC)