Společnost XANDOR Automotive je odhodlána být vysoce výkonným dodavatelem, starostlivým zaměstnavatelem a odpovědným členem společnosti.

To vyžaduje, abychom si byli vědomi toho, co děláme a jaký má naše činnost dopad na životní prostředí a na svět kolem nás. V našich produktech často používáme recyklovatelné kovové komponenty a většina našich plastových komponentů je plně recyklovatelná na konci životního cyklu vozidla.

Při správném použití plastové komponenty snižují hmotnost vozidla a významně napomáhají úsporám ve spotřebě paliva, čímž minimalizují dopady na životní prostředí. Ve spojení s našimi zákazníky a s ohledem na budoucnost pracujeme na nových konstrukčních řešeních, která mají za cíl odlehčení komponentů v ještě větší míře se všemi výhodami, jež to znamená pro životní prostředí. Tato výzva nikdy nekončí.

Ve společnosti XANDOR Automotive věříme ve tři pilíře udržitelnosti: ekonomickou životaschopnost, ochranu životního prostředí a sociální spravedlnost. Jako mnoho jiných výrobních podniků si společnost XANDOR Automotive uvědomuje, že její procesy mohou mít přímé i nepřímé dopady na životní prostředí. V případě nesprávného managementu se tyto dopady mohou stát významnými. Jako důvěryhodný a odpovědný výrobce XANDOR Automotive identifikuje a řídí aspekty svých činností, které by mohly mít dopady na životní prostředí.

Naše závody pravidelně monitorují svou energetickou efektivitu z důvodu snižování spotřeby energie a zvyšování efektivity. Procesy v našem závodě, kde probíhá stříkání a lakování, jsou zdrojem emisí do ovzduší, jako jsou pevné částice a těkavé organické látky. Ty se zachytávají a filtrují ve výfukových otvorech a filtrech. Zajišťujeme, aby naše emise byly v souladu se zákonem o předcházení a omezování znečištění z r. 1999, a kontinuálně je monitorujeme v rámci našich environmentálních povolení.

Ve společnosti XANDOR Automotive chceme vybudovat udržitelná společenství v místech, kde působíme. To zahrnuje angažování se s místními zainteresovanými subjekty a podporování potřeb našich komunit. Podporujeme řadu lokálních dobročinných organizací a komunitních skupin získáváním finančních prostředků, sponzorstvím a přímou účastí na událostech ve prospěch společenství, na něž spoléháme. Příklady zahrnují podporu potravinových bank a naše sponzorství technické univerzity ve Scarborough (UTC).

Naše politika týkající se moderního otroctví a obchodu s lidmi zajišťuje, že se žádné takové praktiky v našem dodavatelském řetězci nevyskytují. Lze ji najít zde:

Moderní politika v oblasti otroctví a obchodování s lidmi

Německo

XANDOR Automotive GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 1
76532 Baden-Baden
Germany

Velká Británie

XANDOR Automotive Ltd
5 Jephson Court
Tancred Cl
Leamington Spa
CV31 3RZ
United Kingdom

+44 1926 888 550

Česká Republika

XANDOR Automotive CZ s.r.o.
Karlovarska 5578
430 01 Chomutov
Czech Republic

+420 474 313 113 XANDOR Group Information

Čína

XANDOR Senstar Automotive
Fluid Connector (Shanghai) Co Ltd
West Part of Plant FM 12-4zNo
388 Aidu Road
Pilot Free Trade Zone
Shanghai
People’s Republic of China (PRC)